ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคามจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคามจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-2383
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2555
 • หมดเขต    26/04/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294