ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำประปา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ร้องวัวแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-2761
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2555
 • หมดเขต    27/04/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294