ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์
 •     องค์การส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ เพื่อดำเนินโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2555 จำนวน 40 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-8555 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    องค์การส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/04/2555
 • หมดเขต    24/04/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294