ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 112 รายการ
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 112 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษยน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-539-4439
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   11/04/2555
 • หมดเขต    23/04/2555
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294