ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า
 •     สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ เสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการตลาดและกิจกรรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4110
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยแลพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2555
 • หมดเขต    19/04/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294