ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุ ในส่วนภูมิภาค
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุ ในส่วนภูมิภาค สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2555
 • หมดเขต    30/04/2555
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294