ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-2113 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2555
 • หมดเขต    25/04/2555
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294