ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง งานพัสดุ กองคลัง (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2555
 • หมดเขต    03/05/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294