ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 •     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 5 รายการ ขายในสภาพเศษเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและดูรายการพัสดุได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่างน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2555
 • หมดเขต    11/05/2555
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294