ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และรถตู้ปรับอากาศ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะตามโครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ประจำปี 2555 ระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2555 ผู้ัสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2555
 • หมดเขต    04/05/2555
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294