ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ,เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพเด็กแรกเกิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไ โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    22/05/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294