ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครัภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่
 •     สำนักบริการวิชาการ มช. รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครัภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มช.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้่ที่ 0-5394-2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มช.
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294