ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักแพทย์ จำนวน 1 งาน
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักแพทย์ จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    29/05/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294