ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประัสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตกอ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประัสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตกอ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้้ที่ 0-5302-9341
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตกอ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2555
 • หมดเขต    28/05/2555
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294