ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกวดราคางานปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    26/06/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294