ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    24/05/2555
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294