ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 7 โครงการ
 •     ้เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 7 โครงการ ก่อส้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เ้ทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    29/05/2555
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294