ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอวื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0206
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    25/05/2555
 • อ่าน   326
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294