ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8336
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    31/05/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294