ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุ งานการเงิน การคลังพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2211
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    22/05/2555
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294