ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5369
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2555
 • หมดเขต    24/05/2555
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294