ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายบ้านพักพนักงานบ้านเรือนแฝด 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง
 •     ท่าอากาศยานไทย(มหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลขายบ้านพักพนักงานบ้านเรือนแฝด 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-2215
 • หน่วยงาน    ท่าอากาศยานไทย(มหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2555
 • หมดเขต    01/06/2555
 • อ่าน   332
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294