ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยา่บาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/05/2555
 • หมดเขต    31/05/2555
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294