ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซ์้อ/จ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่้ 29 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามไ้ด้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/05/2555
 • หมดเขต    29/05/2555
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294