ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 179 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุสิ่งงก่อสร้างการซ่อมบำรุง โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-0745 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2555
 • หมดเขต    11/06/2555
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294