ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาตำแต่งอาคารบริบบาลเด็กและผู้ป่วยใน
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาตำแต่งอาคารบริบบาลเด็กและผู้ป่วยใน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีี่ 31 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0228 ต่อ 1213
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2555
 • หมดเขต    31/05/2555
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294