ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำ บ้านร่องกอก
 •     ที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำ บ้านร่องกอก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ห้องเสมียนตราอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1253
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/05/2555
 • หมดเขต    25/05/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294