ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาหนังสือเรียน
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาหนังสือเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2555
 • หมดเขต    01/06/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294