ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ Double Lumen จำนวน 90 Set , Permanent Catheter จำนวน 35 Set ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ / จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    05/06/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294