ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ฟิล์มเอ็กซเรีย์ ชนิดฟิล์ม Green และน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ใช้กับเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    06/06/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294