ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    07/06/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294