ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิืถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    07/06/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294