ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ พัสดุที่ชำรุด จำนวน 239 รายการ 351 ชิ้น และพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 41 รายการ 88 ชิ้น และเศษวัสดุอีกจำนวน 2 กอง ผู้สนใจสามารถดูสภาพพัสดุได้ที่ งานคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 6 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    06/06/2555
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294