ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน สำหรับใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    05/06/2555
 • อ่าน   332
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294