ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จ.เชียงใหม่) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จ.เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    06/06/2555
 • อ่าน   352
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294