ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ในวงเงิน ดังนี้ จัดซื้อปูนซีเมนต์ 1,240 ถุง , จัดซื้อท่อประปา ยาว 4 เมตร , ซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    10/06/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294