ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แจ้งยกเลิกการประกาศสอบราคา
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบ สถ.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    28/06/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294