ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
 •     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 บริเวณภายในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
 • วันที่ประกาศ   28/05/2555
 • หมดเขต    01/06/2555
 • อ่าน   430
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294