ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2 และหอพักแพทย์ชาย 3 เป็นสวนหย่อม ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2550
 • หมดเขต    09/07/2550
 • อ่าน   822
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294