ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการหลวง
 •     สถาบันวิจยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 12 พื้นที่ 9 สายน้ำ รวม 144 ตัวอย่าง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   09/01/2551
 • หมดเขต    15/01/2551
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294