ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี และจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
 •     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (เครื่องดนตรีไทย) จำนวน 9 รายการ และจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย (เครื่องแต่งกายโขน-ละคร) จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2551
 • หมดเขต    11/01/2551
 • อ่าน   730
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294