ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-5789
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    18/06/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294