ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-1561 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    18/06/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294