ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ เครื่องกระตุก (defribillator) 1 เครื่อง , เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายเภสัชกรรม หรือฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2551
 • หมดเขต    22/01/2551
 • อ่าน   644
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294