ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงฐานการเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่าง
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงฐานการเรียนรู้บ้านเกษตรกรตัวอย่าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1392
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    21/06/2555
 • อ่าน   414
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294