ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางอแสฟัลติกคอนกรีต
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางอแสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 7โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1646
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    14/06/2555
 • อ่าน   401
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294