ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2725
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    15/06/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294