ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพิจารณาคดีอาคาร
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพิจารณาคดีอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลัง อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1901 ต่อ 2026
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    15/06/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294