ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้าน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2080
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    22/06/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294