ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 •     วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-9079 ต่อ 122
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    19/06/2555
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294